Logo Szkoły Podstawowej w Białobieli

Rys historyczny Rady Rodziców

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole. Co roku uchwalany jest Regulamin działalności Rady Rodziców. Każdego roku w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Celem Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Zajmuje się występowaniem do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, uchwalaniem w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, opiniowaniem projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli, gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy. Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in na:
•    Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących  udział w konkursach
•    Bale karnawałowe
•    Słodycze i dekoracje na bale
•    Pomoce dydaktyczne
•    Nagrody dla wybitnych uczniów dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
•    Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
•    Książki pamiątkowe dla uczniów kończących szkołę
•    Wydatki okolicznościowe
  
Na przestrzeni minionych lat w z zaangażowaniem w Radzie Rodziców pracowali:

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Zarząd: 
Przewodnicząca: Olga Garwarska
Zastępca przewodniczącej: Anna Chaberek
Sekretarz: Marta Bogucewicz
Skarbnik: Natalia Murach
Komisja rewizyjna:
Członek: Katarzyna Olech
Członek: Klaudia Niksa 
Członek: Justyna Trzeciak -Samluk
Członek: Kinga Brzozowska 
Członek: Monika Piersa

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Zarząd:
Przewodniczący: Paweł Parzychowski
Zastępca przewodniczącego: Monika Garbalińska
Sekretarz: Katarzyna Półtorak
Skarbnik: Agnieszka Dzięgielewska
Komisja rewizyjna:
Członek: Paulina Salamucha
Członek: Iwona Babiel
Członek: Magdalena Piotrowska
Członek: Marzena Ruszkowska
Członek: Katarzyna Olech
Członek: Anna Lenkiewicz
Członek: Mariusz Panuś

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Zarząd:
Przewodniczący: Parzychowski Paweł
Zastępca przewodniczącego: Garbalińska Monika
Sekretarz: Grzyb Beata
Skarbnik: Półtorak Katarzyna
Komisja rewizyjna:
Członek: Ambroziak Dorota
Członek: Babiel Iwona
Członek: Białczak Anna
Członek: Brzozowska Kinga
Członek: Piotrowska Magdalena
Członek: Ruszkowska Marzena

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Zarząd:
Przewodniczący: Paweł Parzychowski
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Piotrowska 
Sekretarz: Katarzyna Półtorak
Skarbnik: Monika Garbalińska
Komisja rewizyjna:
Członek: Renata Mąka
Członek: Agnieszka Dzięgielewska
Członek: Dorota Grala
Członek: Kinga Brzozowska
Członek: Dorota Ambroziak
 
SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Zarząd:
Przewodniczący: Paweł Parzychowski
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Piotrowska 
Sekretarz: Klaudia Niksa 
Skarbnik: Robert Tercjak
Komisja rewizyjna:
Członek: Kinga Dumała
Członek: Anna Lenkiewicz
Członek: Justyna Szczerbicka
Członek: Agnieszka Dzięgielewska
Członek: Aneta Duszak
 
SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Prezydium:
Przewodniczący: Paweł Parzychowski
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Piotrowska
Sekretarz: Monika Garbalińska 
Skarbnik: Iwona Babiel
Członek: Aneta Duszak
Komisja rewizyjna:
Członek: Anna Salamucha
Członek: Monika Marias
Członek: Anna Pijanowska

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Zarząd:
Przewodnicząca: Ilona Kowalska
Zastępca przewodniczącej: Paweł Parzychowski
Sekretarz: Magdalena Piotrowska
Skarbnik: Julita Jakubiak
Komisja rewizyjna:
Członek: Edyta Kurpiewska
Członek: Anna Salamucha
Członek: Aneta Duszak
 
 SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Zarząd:
Przewodniczący: Radosław Marias
Zastępca przewodniczącego: Dominik Białobrzeski
Sekretarz: Edyta Kurpiewska
Skarbnik: Ilona Kowalska
Komisja rewizyjna:
Członek: Marta Pawelczyk
Członek: Monika Wojtylak
Członek: Hanna Trzaska
Członek: Anna Salamucha
 
SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Zarząd:
Przewodnicząca: Ewa Parzychowska
Zastępca przewodniczącej: Dominik Białobrzeski
Sekretarz: Magdalena Piotrowska
Skarbnik: Danuta Murach
Komisja rewizyjna:
Członek: Beata Lenkiewicz
Członek: Emilia Mikulska
Członek: Anna Przybyła
Członek: Alicja Salamucha
 
SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Zarząd:
Przewodnicząca: Beata Koźlarzewska
Zastępca przewodniczącej: Dominik Białobrzeski
Sekretarz: Renata Budniak
Skarbnik: Ewa Parzychowska
Komisja rewizyjna:
Członek: Aneta Chełstowska
Członek: Beata Lenkiewicz
Członek: Magdalena Piotrowska
Członek: Hanna Trzaska

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Zarząd:
Przewodnicząca: Beata Koźlarzewska
Zastępca przewodniczącej: Julita Jakubiak
Sekretarz: Beata Lenkiewicz
Skarbnik: Danuta Murach
Komisja rewizyjna:
Członek: Anna Sieruta
Członek: Magdalena Piotrowska
Członek: Renata Budniak

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Zarząd:
Przewodnicząca: Beata Koźlarzewska
Zastępca przewodniczącej: Marzena Ruszkowska
Sekretarz: Beata Korzeniecka
Skarbnik: Danuta Murach
Komisja rewizyjna:
Członek: Joanna Brzozowska
Członek: Anna Kowalska
Członek: Julita Jakubiak

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Zarząd:
Przewodnicząca- Beata Koźlarzewska
Zastępca  przewodniczącej- Marzena Ruszkowska
Sekretarz –Beata Lenkiewicz
Skarbnik –Danuta Murach
Komisja rewizyjna:
członek –Agnieszka Olszewska
członek- Ewa Abramczyk
członek –Edyta Grala
członek –Barbara Szyszka

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
Zarząd:
Przewodnicząca-Barbara Szyszka
Zastępca  przewodniczącej- Urszula Kaliszewska
Sekretarz –Marzena Ruszkowska
Skarbnik –Julita Jakubiak
Komisja rewizyjna:
członek –Anna Sieruta
członek-Małgorzata Mączyńska
członek –Danuta Kaczyńska
członek –Agnieszka Olszewska
 
SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
Zarząd:
Przewodnicząca-Monika Chełstowska
Zastępca  przewodniczącej- Katarzyna Kur
Sekretarz –Marzena Ruszkowska
Skarbnik –Ewa Abramczyk
Komisja rewizyjna:
członek –Anna Sieruta
członek-Grażyna Niedźwiecka
członek –Barbara Szyszka
członek –Agnieszka Olszewska