Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Stypendium szkolne 2023/2024

Ocena 0/5

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem pierwszej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024 za okres 
od września 2023 r. do grudnia 2023 r.
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 września 2023 r. w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń.
OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Wniosek o stypendium szkolne o charakterze socjalnym składa:
•    pełnoletni uczeń (do 24 roku życia),
•    rodzic - w przypadku uczniów niepełnoletnich,
•    dyrektor szkoły - za zgodą pełnoletniego ucznia/rodziców.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej wraz z wymaganymi zaświadczeniami/ oświadczeniami o dochodach 
za miesiąc sierpień 2023 r.
Podstawą przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu 
nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie domowym w myśl 
art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. z późn. zm., tj. 600 zł.
Za średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym uważa się łączną sumę przychodów (netto) członków rodziny podzieloną przez liczbę jej członków.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowych świadczeń pieniężnych, zasiłków celowych oraz świadczeń 
z Programu 500+ i 300+, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, dodatku osłonowego, węglowego, elektrycznego, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
Do wniosku należy załączyć dokumenty niezbędne do wyliczenia średniego dochodu, a więc dokumenty wykazujące dochód netto (pomniejszony o składki, podatek, alimenty świadczone na rzecz innych osób) poszczególnych członków gospodarstwa domowego (zaświadczenia, oświadczenia). Druki oświadczeń dostępne w miejscu składania wniosku. Do wniosku załączone powinny być również zaświadczenia 
o miejscu pobierania nauki przez uczniów ujętych we wniosku.
Przykładowe dokumenty poświadczające dochód:
•    ze stosunku pracy – zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto,
•    z gospodarstwa rolnego- nakaz płatniczy (ilość ha przeliczeniowych mnoży się przez kwotę 345 zł),
•    z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy lub oświadczenie podatnika, jeśli działalność była rozpoczęta w bieżącym roku
•    z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem lub kartą podatkową  - zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacania składek w ZUS, oświadczenie podatnika z zadeklarowaną kwotą dochodu miesięcznego
•    z tytułu prac dorywczych- oświadczenie
•    świadczenia z OPS- oświadczenie
•    świadczenia rentowe- oświadczenie

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków, na  podstawie oryginałów imiennych faktur i rachunków (opisanych na odwrocie), dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia, zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych.
Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach sytuacji finansowej rodziny oraz przedłożyć stosowne dokumenty do Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie.
W przypadku pytań, pracownicy Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 ZASiP ul. Szkolna 37 , pokój nr 4, tel. (0-29) 717-02-22

zał_nr_1_wniosek_do_stypendium_2023_2024 
zał_nr_2_oświadczenie_2023_2024
zał_nr_3_Klazula_RODO_-_Stypendia_2023_2024
zał_nr_4_wykaz_wydatków_kwalifikowanych_2023_2024
zał_nr_5_pełnomocnictwo_2023_2024 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.