Dzieci, które przychodzą na świetlicę założyły akwarium. Bardzo angażują się, obserwują i dbają  o to, aby rybom nic nie brakowało w naszej sali świetlicy. Duże zainteresowanie z ich strony doprowadziło do tego, że po kilku dniach tych ryb jest więcej.

redakcja: Beata Tercjak