Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej w Białobieli włączyło się do udziału w projekcie edukacyjnym „Mamo, tato, posłuchaj mnie”, którego organizatorami był: Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Zarząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Centrum Polityki Społeczne. Cele programu to: zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki uzależnień; podniesienie świadomości na temat zgubnych skutków uzależnień oraz motywowanie rodziców do walki  z nałogiem.. Na zajęciach Koła uczniowie systematycznie poznawali  zgubne skutki nałogów w wymiarze 10 godzin. Następnie członkowie SKC i uczestnicy projektu, przygotowali inscenizację przekonującą rodziców do walki z nałogami, którą zaprezentowli podczas Pikniku Rodzinnego 17 czerwca. Wszystkim uczestnikom projektu i sympatykom bardzo dziękuję.

Opiekun SKC: Małgorzata Koślik

W dniu 25 września 2011 r. tj. niedziela uczennice naszej szkoły będące wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas - Klaudia Kwiatkowska i Oliwia Jakubiak oraz kandydatki na wolontariuszy - Magdalena Olszewska, Wiktoria Piersa i Marlena Ruszkowska wzięły udział w akcji organizowanej przez Caritas Parafialne. Akcja trwała od godz. 11.00 do ok.14.30 Nasze uczennice pomagały przy rozstawianiu stolików, krojeniu ciasta itp. Jednak największy entuzjazm towarzyszył dziewczętom podczas częstowania ciastem. Z promiennymi uśmiechami obsługiwały chętnych, wśród których znaleźli się również nasi księża. Pieniądze, które zebrano będą przekazane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

redakcja: Ewa Krupa

W dniu 9 września 2011 r. (tj.piątek) opiekun SKC Ewa Krupa wzięła udział w Spotkaniu Formacyjnym Caritas. Owo spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią w Ośrodku Caritas Diecezjalnego w Łomży. Potem nastąpiła część podczas której zostały przekazane informacje dotyczące pracy w nowym roku szkolnym. Ponadto każdy z opiekunów otrzymał materiały formacyjne, w tym plan pracy, czasopismo"CARITAS" - kwartalnik poświęcony pracy charytatywnej itp. Był również czas do podzielenia się doświadczeniem z posługi.

redakcja: Ewa Krupa

„Chcę, mogę, pomagam” Nr 90/SKC/2/3/2010

Caritas”  słowo pochodzi z języka łacińskiego i oznacza  miłość. SKC powstało w roku 2010 z inicjatywy Pani Małgorzaty Koślik –nauczycielki religii w celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb dzieci i młodzieży oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia. Dyrektor Caritas Diecezjalnego ks. mgr lic. Andrzej Mikucki z dniem 20 sierpnia 2010 roku  powołał na opiekuna Koła panią Małgorzatę Koślik- katechetę.

Świętem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego- pierwsza niedziela po Wielkanocy.

Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas jest: