Spotkanie formacyjne Caritas

W dniu 9 września 2011 r. (tj.piątek) opiekun SKC Ewa Krupa wzięła udział w Spotkaniu Formacyjnym Caritas. Owo spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią w Ośrodku Caritas Diecezjalnego w Łomży. Potem nastąpiła część podczas której zostały przekazane informacje dotyczące pracy w nowym roku szkolnym. Ponadto każdy z opiekunów otrzymał materiały formacyjne, w tym plan pracy, czasopismo"CARITAS" - kwartalnik poświęcony pracy charytatywnej itp. Był również czas do podzielenia się doświadczeniem z posługi.

redakcja: Ewa Krupa

Szkolne koło Caritas

„Chcę, mogę, pomagam” Nr 90/SKC/2/3/2010

Caritas”  słowo pochodzi z języka łacińskiego i oznacza  miłość. SKC powstało w roku 2010 z inicjatywy Pani Małgorzaty Koślik –nauczycielki religii w celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb dzieci i młodzieży oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia. Dyrektor Caritas Diecezjalnego ks. mgr lic. Andrzej Mikucki z dniem 20 sierpnia 2010 roku  powołał na opiekuna Koła panią Małgorzatę Koślik- katechetę.

Świętem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego- pierwsza niedziela po Wielkanocy.

Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas jest:

Czytaj więcej: Szkolne koło Caritas