Przedświąteczna zbiórka żywności

Dzięki uprzejmości Pani Anny Salamuchy przy sklepie w Białobieli Szkolne Koło Caritas przeprowadziło przedświąteczną zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących osób z naszej parafii. Zebrana żywność w ilości 57 kg. została przekazana do Parafialnego Zespołu Caritas, gdzie opiekę nad ubogimi sprawuje siostra Lucyna Roguska. Mamy więc 100% pewność, że trafi ona do tych, którzy czekają na pomoc. W imieniu wszystkich wolontariuszy dziękujemy mieszkańcom za wielkie serca otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi. Kolejne akcje przed nami, czekamy na więcej!

red. Małgorzata Koślik