Sprawozdanie finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Lelis za 2019 r. dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Lelis pod adresem.
http://bip.lelis.pl/artykuly/101/sprawozdania-finansowe-za-2019-r