Konkurs SKO „Oszczędzanie i rymowanie” rozstrzygnięty!

W piątek 18.01.2013r. zakończył się  konkurs literacki zorganizowany przez szkolne koło SKO. Przystąpiło do niego 9 uczniów z naszej szkoły. Komisja konkursowa w składzie: Urszula Wielczyk, Justyna Rzewnicka, Elżbieta Kulas wyłoniła laureatów:

 

W kategorii klas I – III:

I miejsce – Maria Budniak kl. I

II miejsce – Patrycja Tercjak kl. II

W kategorii kl. IV – VI:

I miejsce – Martyna Pędzich kl. VI

II miejsce – Natalia Prusińska kl. VI

Wyróżnienia:

Karolina Piersa kl. VI

Nicole Skrodzka kl. II

Diana Tercjak kl. IV

Gratulujemy!

redakcja: Justyna Rzewnicka

REGULAMIN  SKO

  1. 1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku PKO BP w Ostrołęce.
  2. 2. Do SKO może przystąpić każdy uczeń z  klas I – VI Szkoły Podstawowej w Białobieli posiadający legitymację szkolną, którego rodzice wypełnią wniosek o otwarcie konta internetowego w banku PKO BP. (wnioski do pobrania u opiekuna SKO).
  3. 3. Dokumentem stwierdzającym przynależność do naszej kasy jest „Potwierdzenie otwarcia rachunku SKO konto dla ucznia” wydane przez bank PKO BP w Ostrołęce.
  4. 4. Na konto SKO uczeń może wpłacać dowolna kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 5zł.
  5. 5. Wpłat można dokonywać u opiekuna SKO w szkole według harmonogramu dostępnego na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej naszej placówki.
  6. 6. Wpłat na konto ucznia można dokonywać również drogą elektroniczną (przelewy) lub osobiście w banku podając nr konta.
  7. 7. Wypłat z konta może dokonywać rodzic lub uczeń u opiekuna SKO na pisemną prośbę rodzica lub rodzic w banku bez konieczności informowania o tym fakcie opiekuna.
  8. 8. Chęć wypłaty gotówki uczeń zgłasza opiekunowi na tydzień przed żądanym terminem.
  9. 9. Opiekun SKO zobowiązany jest do systematycznego wpłacania zaoszczędzonych przez uczniów pieniędzy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia gotówki.
  10. 10.Podjęcie od ucznia pieniędzy  opiekun potwierdza wpisem do karty wpłat i wypłat znajdujących się u opiekuna.

Opiekun SKO Justyna Rzewnicka

W grudniu w naszej szkole odbył się konkurs z ramienia Szkolnej Kasy Oszczędności. Przebiegał on w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria, to klasy I-III, w której uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną na temat „Najzabawniejsza skarbonka”,

- II kategoria, klasy I-VI - zadaniem uczestników było wykonanie plakatu na temat „Warto oszczędzać”.

Pierwsza idea oszczędzania poruszana była już przez Komisję Edukacji Narodowej, która w 1773 r. zalecała „ćwiczyć dzieci w oszczędzaniu”. W 1925 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydał okólnik głoszący: „młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętności i zasady oszczędzania pieniędzy”. W 1927r. rozpoczęły działalność Szkolne Kasy Oszczędności, które w 1935r. zostały objęte zarządem Pocztowej Kasy Oszczędności. Patronat nad Szkolnymi Kasami Oszczędności trwa do dziś i jest statutowym obowiązkiem banku PKO BP S.A. Członkami SKO mogą być uczniowie ze szkół lub drużyn harcerskich działających w szkole. Ich interesy wobec banku reprezentuje nauczyciel - opiekun SKO, na nazwisko jego i dyrektora szkoły wystawiana jest obiegowa książeczka oszczędnościowa, na którą wpłacane są oszczędności uczniów – członków SKO. Indywidualne wpłaty rejestrowane są w książeczce, której właścicielem jest uczeń. Aktualnie w Polsce działa około 3,5 tysiąca Szkolnych Kas Oszczędności, które zrzeszają ponad 350 000 członków.

 

 

DLACZEGO WARTO OSZCZĘDZAĆ W SKO ?

- Poznajemy wartość pieniądza, uczymy się systematycznego oszczędzania.
- Zdobywamy umiejętność gospodarowania własnymi funduszami.
- Gromadzimy pieniądze potrzebne do realizacji większych przedsięwzięć (wycieczki szkolne, sprzęt komputerowy, rekreacyjny, kieszonkowe na wakacje, inne wydatki)
- Uczymy się przejawiania inicjatywy i przedsiębiorczości (np. zbierając surowce wtórne).
- Poznajemy działalność prowadzoną przez banki (w jakim celu istnieją banki, dlaczego celu korzysta się z ich usług, jaka jest podstawowa oferta banków, itp.)

redakcja: Hanna Różycka