KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

Polska w 1991 roku podpisała Konwencję o Prawach Dziecka co oznacza, że zobowiązała się do przestrzegania i szanowania praw wszystkich dzieci.
PRAWO
- uprawnienia przysługujące komuś zgodnie z obowiązującymi przepisami- Uniwersalny Słownik języka polskiego PWN
KONWENCJA
- normy zachowania, postępowania, przyjęte w jakimś środowisku; umowne zachowywanie się.

„Dzieci nie będą dopiero,
ale są już ludźmi,
tak ludźmi są, a nie lalkami,
można przemówić do ich rozumu,
odpowiedzą nam,
przemówmy do serca, odczują nas.
Dzieci są ludźmi.
W duszy ich są zadatki tych wszystkich
myśli i uczuć, które my posiadamy"

J. Korczak.

Konwencja o Prawach Dziecka oparta jest na następujących założeniach:

We wrześniu odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza. Kandydaci zaprezentowali swe programy i plany działań. W wyniku tajnego głosowania do Samorządu weszli następujący uczniowie: