Od  listopada w naszej szkole losowany będzie, tak jak w latach ubiegłych, szczęśliwy numerek.

Poniżej zamieszczamy jego regulamin.

„Szczęśliwy numerek”- regulamin

- „Szczęśliwy numerek” obejmuje wszystkich uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Białobieli.

- „Szczęśliwy numerek” losowany jest w każdy piątek przez przedstawiciela RSU w obecności przynajmniej jednego nauczyciela przed pierwszą godziną lekcyjną, a wybrana cyfra jest wieszana na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nauczycielskim.

- „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje  na sprawdzianach, pracach klasowych, zapowiedzianych wcześniej kartkówkach i pracach domowych zadanych przynajmniej 2 dni wcześniej.

- „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

- Uczeń posiadający „szczęśliwy numerek” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego.

- Numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2011r.

Życzymy szczęścia!

Rada Samorządu Uczniowskiego

We wrześniu, w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, Szkoła Podstawowa w Białobieli została zgłoszona do VI edycji Programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie. W bieżącym roku szkolnym głównym celem Programu jest promocja idei kibicowania fair play.

27 października w murach naszej szkoły miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Odbyło się Ślubowanie uczniów klasy I. Z tej okazji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Marlena Olszewska i Mikołaj Kur w imieniu uczniów starszych klas, przywitali młodszych kolegów. Obiecali, że zawsze podadzą im pomocną dłoń, pomogą znaleźć zgubiony worek i pobawią się na przerwie. Życzyli również jak najlepszych ocen oraz dużo uśmiechu.

Z okazji tak ważnego święta jakim jest Dzień Edukacji Narodowej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali życzenia dla swoich nauczycieli i wychowawców. Czego życzyli?

Zdrowia, zadowolenia z pięknej pracy, którą wykonują, pogody ducha, uśmiechu, spełnienia marzeń, oraz ogromnej cierpliwości.

Mamy już samorząd!

29 września 2011 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 56 uczniów. Wszystkie oddane głosy były ważne. Wybory poprzedziła barwna kampania. Kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze na plakatach, które zostały wywieszone na tablicy informacyjnej i przez kilka dni cieszyły się sporym zainteresowaniem młodych wyborców. Lokal wyborczy zorganizowano w sali gimnastycznej. Nad całością czuwała komisja w składzie: Kornelia Kwiatkowska, Janusz Abramczyk i Paulina Baczewska Na karcie wyborczej uczniowie mogli wybrać jednego z 14 kandydatów. W wyniku tajnego głosowania do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli: Wiktoria Piersa - przewodnicząca, Magdalena Olszewska – z-ca przewodniczącej i Marlena Ruszkowska - sekretarz.

 

redakcja: Hanna Murach

KULTURALNY UCZEŃ:
1. Nie przeszkadza podczas lekcji, nie żuje gumy.
2. Wzorowo wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, zawsze przygotowuje się do lekcji. 
3. Nie używa wulgarnych słów.   
4. Mówi „dzień dobry” osobom starszym w szkole i poza nią.
5. Nie stosuje przemocy wobec kolegów i koleżanek. 
6. Pomaga młodszym i potrzebującym, daje dobry przykład do naśladowania innym. 
7. Nie niszczy mienia szkolnego i cudzej własności.
8. Często używa słów „proszę, dziękuję, przepraszam,”    
9. Jest punktualny. 
10. Umie słuchać innych, w sposób spokojny przedstawia swoje racje.
11. Dba o higienę osobistą. 
12. Odpowiednio zachowuje się przy stole.  
13. Nie śmieci.