„Góra Grosza” 2011

Na przełomie listopada i grudnia odbyła się w naszej szkole zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Hanny Murach wiele czasu poświęcił na zliczenie złotych grosików, które uzbierane w  „górę grosza” (105,18 zł) z pewnością przyczynią się do poprawy losu dzieci, które nie z własnej winy zostały odseparowane od domu rodzinnego i najbliższych. Wszystkim uczniom, którzy podarowali swoje grosiki bardzo serdecznie dziękujemy!!!

redakcja: Hanna Murach

Dzień Krawata

16 listopada w naszej szkole odbył się pierwszy z cyklu Śmiesznych Dni. Tym razem wszyscy uczniowie mieli dodać do swoich strojów element męskiej garderoby - krawat. Większości uczniów pomysł się spodobał i do szkoły przyszli w pięknie wywiązanych krawatach. W takie dni bawią się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Niektórzy przyłączyli się do akcji. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę!

Następny śmieszny dzień to Dzień Spódniczki. Macie prawie miesiąc na przygotowanie.

redakcja: Hanna Murach

Szczęśliwy numerek

Od  listopada w naszej szkole losowany będzie, tak jak w latach ubiegłych, szczęśliwy numerek.

Poniżej zamieszczamy jego regulamin.

„Szczęśliwy numerek”- regulamin

- „Szczęśliwy numerek” obejmuje wszystkich uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Białobieli.

- „Szczęśliwy numerek” losowany jest w każdy piątek przez przedstawiciela RSU w obecności przynajmniej jednego nauczyciela przed pierwszą godziną lekcyjną, a wybrana cyfra jest wieszana na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nauczycielskim.

- „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje  na sprawdzianach, pracach klasowych, zapowiedzianych wcześniej kartkówkach i pracach domowych zadanych przynajmniej 2 dni wcześniej.

- „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

- Uczeń posiadający „szczęśliwy numerek” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego.

- Numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2011r.

Życzymy szczęścia!

Rada Samorządu Uczniowskiego

„Szkoła bez przemocy”

We wrześniu, w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, Szkoła Podstawowa w Białobieli została zgłoszona do VI edycji Programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie. W bieżącym roku szkolnym głównym celem Programu jest promocja idei kibicowania fair play.

Ślubowanie klasy I

27 października w murach naszej szkoły miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Odbyło się Ślubowanie uczniów klasy I. Z tej okazji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Marlena Olszewska i Mikołaj Kur w imieniu uczniów starszych klas, przywitali młodszych kolegów. Obiecali, że zawsze podadzą im pomocną dłoń, pomogą znaleźć zgubiony worek i pobawią się na przerwie. Życzyli również jak najlepszych ocen oraz dużo uśmiechu.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji tak ważnego święta jakim jest Dzień Edukacji Narodowej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali życzenia dla swoich nauczycieli i wychowawców. Czego życzyli?

Zdrowia, zadowolenia z pięknej pracy, którą wykonują, pogody ducha, uśmiechu, spełnienia marzeń, oraz ogromnej cierpliwości.