Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego!

W 14 września 2018r, w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Kampania wyborcza trwała tydzień czasu, a kandydaci stosowali różne taktyki przekonywania do tego aby oddać na nich głos. Najpopularniejsze były indywidualne rozmowy z wyborcami oraz plakaty. Wybory były tajne i powszechne przeprowadzane według ordynacji wyborczej, w których mogli uczestniczyć uczniowie klas IV- VIII. Oddano 75 głosów, wszystkie były ważne. Na listach wyborczych było 13 nazwisk, więc wybór był bardzo trudny. Najwięcej głosów zdobył Maciej Stachelek z klasy VI. Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani także: Szymon Jakubiak, Alicja Grzyb, Weronika Marias, Weronika Przybyła, Piotr Bakuła, Sebastian Bałdyga, Hanna Domurad, Arkadiusz Parzych, Bartosz Bieńkowski, Jakub Wołosz, Maria Budniak.
Samorząd od razu wziął się do pracy i na pierwszym zebraniu które odbyło się 19.09.18r wybrał spośród siebie w głosowaniu jawnym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza:
Przewodniczący samorządu uczniowskiego: Jakub Wołosz
Zastępca Przewodniczącego: Maciej Stachelek
Skarbnik: Alicja Grzyb
Sekretarz: Piotr Bakuła
Na pierwszym zabraniu Rada wybrała opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli - najwięcej głosów uzyskał nauczyciel wychowania fizycznego pan Rafał Kosek. Mamy nadzieję, iż wybrane osoby podołają wymaganiom swoich wyborców i będą dzielnie sprawować władzę uczniowską w Szkole Podstawowej w Białobieli w roku szkolnym 2018/2019.

Materiał zdjęciowy z wyborów.

Red.: Rafał Kosek