Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada na całym świecie jest obchodzony Dzień Tolerancji. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.
Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.
Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa.
W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.
Samorząd naszej szkoły w celu przybliżenia wszystkim uczniom czym tak naprawdę jest tolerancja wymyślił, iż gospodarze klas IV-VII wybiorą drogą losową kilku uczniów do wzięcia udziału w zabawie. Osoby, które zostały wylosowane mogły w tym dniu przebrać się za kogoś innego, kogoś kto może być dyskryminowany przez społeczeństwo. W nagrodę za takie działanie Ci uczniowie byli w tym dniu zwolnieni z kartkówek i z odpowiadania na lekcjach. Aż 16 uczniów postanowiło wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Pomysłów na braki tolerancji uczniowie mieli bardzo wiele. W tym dniu na korytarzach naszej szkoły można było zobaczyć obywateli innych krajów: kobiety z Indii, dziewczynkę z Anglii, ludzi o innym kolorze skóry prosto z Afryki oraz Meksykanina. Uczniowie zwrócili też uwagę na dyskryminację innych religii- kilka osób przebrało się za wyznawców muzułmanizmu. Innym przykładem na który zwrócili uwagę uczniowie to osoby niepełnosprawne- był jeden niewidomy, jedna osoba bez ręki i jeden chłopiec o kulach.  Ciekawym przebraniom towarzyszyły pogadanki z nauczycielami o przejawach dyskryminacji.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział

Samorząd Uczniowski