Inspektor ochrony danych: Mirosława Dziczek
tel. /29/ 746-90-17
e-mail: iod@lelis.pl

Klauzula informacyjna