Inspektor ochrony danych: Joanna Bardyszewska,
tel. (+48) 297170225,
e-mail: iod@zasip.lelis.pl

Klauzula informacyjna