Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej, z 27 złożonych podań zakwalifikowanych zostało 24 kandydatów. Natomiast do oddziału przedszkolnego zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wnioski.
Komisja Rekrutacyjna poinformowała telefonicznie każdego z uczestników rekrutacji o jej wynikach. Dodatkowo na drzwiach szkoły została wywieszona pełna lista kandydatów, którzy brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodziców/opiekunów prawnych kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej lub do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli prosimy o wypełnienie i złożenie do sekretariatu szkoły „Potwierdzenia woli zapisu do Szkoły Podstawowej w Białobieli” w terminie od 7 kwietnia 2021 r. lub ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego wolę zapisu na adres mailowy szkoły: spbialobiel@vp.pl

Załącznik nr 1 Potwierdzenie woli zapisu ucznia do klasy I w Szkole Podstawowej w Białobieli
Załącznik nr 2 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bialobieli

Informujemy, że od dnia 01 marca 2021 r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

WNIOSKI SĄ DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.spbialobiel.pl od 01.03.2021 r.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 10 marca 2021 r.
Listę kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości – 31 marca 2021 r. do godz. 15:00

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - kandydat zamieszkały w obwodzie szkoły
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - kandydat zamieszkały poza obwodem szkoły
Załącznik nr 3 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - kandydat zamieszkały w obwodzie szkoły
Załącznik nr 4 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - kandydat zamieszkały poza obwodem szkoły
Załącznik nr 5 - Zarządzenie nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Lelis z dn. 25 lutego 2021 r.