Informujemy, że wszystkie wnioski złożone przez kandydatów do oddziału przedszkolnego (rocznik 2014) oraz do klasy I na rok szkolny 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli zapisu w terminie od 31 marca do 3 kwietnia 2020 do godziny 15.00.  W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o przesłanie wypełnionych oświadczeń (w miarę możliwości skan lub zdjęcie) drogą mailową na adres: spbialobiel@vp.pl.  Po odwołaniu czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych należy pisemne potwierdzenie woli zapisu złożyć w sekretariacie szkoły.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – sekretariat tel. (29)7606958

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białobieli

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej w Białobieli

 

Informujemy, że harmonogram rekrutacji prowadzonej w naszej szkole nie uległ zmianie. Jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o załatwianie spraw związanych z rekrutacją telefonicznie lub drogą mailową:
tel. (29) 7606958
e-mail spbialobiel@vp.pl
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 31 marca 2020r. do godziny 15:00 na stronie internetowej szkoły.

Informujemy, że od dnia 02 marca 2020 r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 6-letnie z obwodu, następnie sześciolatki spoza obwodu) i do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.
WNIOSKI SĄ DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.SPBIALOBIEL.PL OD 02.03.2020 r.
 
Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 10 marca 2020 r.
Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości – 31 marca 2020 r. do godz. 15:00
 
Ewentualna rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w terminie od 04.05-08.05.2020

Zarządzenia Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Ginę Lelis na rok szkolny 2020/2021.
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020\2021  – z obwodu ( I  ETAP)
Załącznik nr 3 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020\2021  – spoza obwodu ( I  ETAP)
Załącznik nr 4 - Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020\2021 (obwód)
Załącznik nr 5 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020\2021 (spoza obwodu)