Informujemy, że od dnia 01 marca 2021 r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

WNIOSKI SĄ DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.spbialobiel.pl od 01.03.2021 r.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 10 marca 2021 r.
Listę kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości – 31 marca 2021 r. do godz. 15:00

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - kandydat zamieszkały w obwodzie szkoły
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - kandydat zamieszkały poza obwodem szkoły
Załącznik nr 3 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - kandydat zamieszkały w obwodzie szkoły
Załącznik nr 4 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - kandydat zamieszkały poza obwodem szkoły
Załącznik nr 5 - Zarządzenie nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Lelis z dn. 25 lutego 2021 r.