Przedsięwzięcia pozalekcyjne

Przedsięwzięcia pozalekcyjne dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Białobieli w roku szkolnym 2015/2016

Programy i inicjatywy prowadzone ramach edukacji zdrowotnej

Szklanka Mleka”

Malwina Tykałowicz

Owoce w szkole”

Justyna Rzewnicka

„Śniadania z wychowawcą”

nauczyciele i wychowawcy

Innowacje pedagogiczne

Kulinarne pasje przedszkolaków”

Malwina Tykałowicz

Od słowa do czynu”

Sławomir Kęsicki

Młodzi artyści sceny przedszkolnej”

Aleksandra Majk

Organizacje szkolne działające w szkole

Samorząd Uczniowski

Rafał Kosek

Caritas

Sławomir Kęsicki

SKO

Justyna Rzewnicka

Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania uczniów

Szkolny zespół tańca współczesnego

Justyna Rzewnicka

SKS kl. III-VI

Rafał Kosek

Zespół wokalno-instrumentalny

Sławomir Kęsicki

Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych

Justyna Rzewnicka, Sławomir Kęsicki

Koło plastyczno- techniczne

Beata Korzeniecka

Zajęcia wspierające ucznia

Zajęcia rewalidacyjne

Malwina Tykałowicz,

Beata Korzeniecka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Hanna Różycka

Zajęcia logopedyczne

Sylwia Kluczek

Zajęcia matematyczne

Hanna Różycka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Danuta Korzeniecka

Muzykoterapia

Katarzyna Staszczuk

Zajęcia z tyflopedagogiem

Magdalena Lenkiewicz

Zajęcia j.angielskiego

Beata Modzelewska

Działania związane z utrwalaniem wydarzeń z życia szkoły

Obsługa Strony Internetowej szkoły

Beata Modzelewska

Kronika szkolna

Justyna Rzewnicka

Archiwizowanie zdjęć

Beata Korzeniecka

Współpraca medialna

Hanna Różycka