Klasa V

KLASA V

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

I JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZOSTANĄ ZAKUPIONE PRZEZ SZKOŁĘ.

KSIĄŻKA DO RELIGII NIE PODLEGA DOFINANSOWANIU

I NALEŻY ZAKUPIĆ JĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Tytuł ćwiczenia

Autor ćwiczenia

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Numer dopuszczenia podręcznika

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Teraz polski”

zeszyt ćwiczeń

Agnieszka

Marcinkiewicz

„Teraz polski”

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy V szkoły podstawowej.

Anna Klimowicz

538/2/2013/2015

NOWA ERA

2.

J. angielski

Evolution plus 2

 

Nick Beare

Evolution plus 2

Nick Beare

NPP: 675/2/2014/2015

MACMILLAN

3.

Matematyka

Matematyka 5

Ćwiczenia wersja C

Z. Bolałek,                             M. Dobrowolska,

A. Mysior, S. Wojtan

P. Zarzycki

 

Nowa Matematyka z plusem 5.

M. Dobrowolska,

M. Karpiński,

P. Zarzycki,

M. Jucewicz

773/2/2016

GWO

 

4.

Przyroda

„Na tropach przyrody”

Marcin Braun,

Wojciech Grajkowski,

Marek Więckowski

Na tropach przyrody

Marcin Braun,

Wojciech Grajkowski,

Marek Więckowski

554/2/2013/2015

NOWA ERA

 

5.

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń.

Tomasz Maćkowski

Historia i społeczeństwo 5. Wczoraj i dziś Podręcznik.

Grzegorz Wojciechowski

443/2/2013/2015

NOWA ERA

 

6.

Religia

Spotkania uBOGAcające. Zeszyt ćwiczeń.

E. Kondrak,

E. Parszewska

J. Konat

Spotkania uBOGAcające. Podręcznik.

E. Kondrak

E. Parszewska

K.Mielnicki

AZ-22-01/12-KI-1/13

JEDNOŚĆ

7.

Muzyka

-

-

I gra muzyka

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

569/2012/2015

NOWA ERA

8.

Zajęcia techniczne

-

-

Jak to działa

Lech Łabecki,                                                      Marta Łabecka

295/2/2010/2015

NOWA ERA

9.

Plastyka

-

-

Do dzieła

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

326/2/2011/2015

NOWA ERA

10.

Zajęcia komputerowe

-

-

 

 

 

 

11.

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

-

-

12.

Wychowanie do życia w rodzinie

-

-

-

-

-

-