W dniu 18.03.2015r został rozstrzygnięty konkurs na Logo Naszej Szkoły, w którym udział wzięło 31 uczniów. Członkowie komisji mieli ogromny problem z wybraniem najlepszych prac, ponieważ wszystkie były bardzo interesujące. Po długich naradach zdecydowali, że III miejsce w konkursie zajęła praca Marii Budniakz kl. III, miejscem II został wyróżniony Maciej Stachelek z kl. II, natomiast I miejsce zostało jednogłośnie przyznane Filipowi Pawelcowi z kl. II.

W swoim projekcie Filip zwrócił uwagę na:

- zielony kolor - symbol lasów otaczających szkołę,

- książkę - symbol edukacji,

- kraskę - bardzo rzadki gatunek ptaków. W Polsce żyje już tylko ok. 55 par, z czego połowa gniazduje w Białobieli, Gnatach i Łodziskach. W najbliższej okolicy Naszej Szkoły swoje gniazda uwiło 6 par kraski (informacje zebrane ze źródeł ornitologicznych na dn. 17.03.2015 r.) W rejony gminy Lelis przyjeżdżają przyrodnicy z całej Polski, żeby fotografować ten piękny i bardzo rzadki gatunek ptaków.

Dziękujemy Filipowi i Panu Hubertowi Pawelcowi (tata Filipka) za projekt, który w największym stopniu zainspirował nas do stworzenia Logo Szkoły Podstawowej w Białobieli. Mamy nadzieję, że ,,nowy symbol’’ pozwoli całej społeczności lokalnej na utożsamianie się z naszą placówką.