Mity

Wśród lektur obowiązkowych klasy V znajdują się mity greckie.  Mitologia tak  bardzo zainteresowała  naszych piątoklasistów, że zdecydowali się napisać własne teksty, które wyjaśniają, jak powstał śnieg, a także inne zjawiska przyrodnicze. Zredagowane przez uczniów klasy piątej utwory są bardzo  oryginalne i bogate w środki artystyczne. Nie wierzycie??? Przeczytajcie!!!

Redakcja: Ewa Puka