Zajęcia pozalekcyjne

Plan zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne dzieci

w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p

KL.

NAUCZYCIEL

GODZINA

DZIEŃ TYGODNIA

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE

SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW

1.

I

p. Beata Korzeniecka

13:00-13:45

Poniedziałek

Zajęcia wczesnoszkolne

 

2.

II

p. Barbara Bałon

13:00-13:45

Poniedziałek

Zajęcia wczesnoszkolne

 

3.

III

p. Danuta Korzeniecka

12:05-12:50

Piątek

Zajęcia wczesnoszkolne

 

4.

VI

p. Ewa Puka

13:00-13:45

Środa

Zajęcia polonistyczne

 

5.

V-VI

p. Hanna Różycka

14:50-15:35

Środa

Zajęcia matematyczne

 

6.

V

p. Beata Modzelewska

9:10-9:55

Poniedziałek

Zajęcia języka angielskiego

 

7.

IV-VI

p. Aleksandra Majk

13:55-14:40

Piątek

Zajęcia taneczne

 

8

IV-V

p. Sławomir Kęsicki

8:15-9:00

Środa

Caritas

 

9.

IV

 

p. Rafał Kosek

13:55-14:40

Poniedziałek

SKS

10.

IV-VI

14:50-15:35

Poniedziałek

Gimnastyczki

11.

V

13:55-14:40

Czwartek

SKS

12.

IV-VI

 

p. Hanna Murach

Terminy ogłaszane przez nauczyciela

Turystyczno-krajoznawcze wyjazdy poznawcze dla chętnych uczniów