Zajęcia specjalistyczne

Plan zajęć specjalistycznych w roku szkolnym 2017/2018

L.p

KL.

NAUCZYCIEL

GODZINA

DZIEŃ TYGODNIA

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW

1.

I

p. Beata Korzeniecka

12:45-13:45

Poniedziałek, piątek

Zajęcia rewalidacyjne

 

2.

IV

p. Beata Korzeniecka

12:45-13:45

Wtorek, czwartek

Zajęcia rewalidacyjne

 

3.

III

p. Małgorzata Koślik

11:55-12:55

Poniedziałek  Czwartek

Zajęcia rewalidacyjne

 

4.

0-VII

p. Edyta Płoska

12:45-15:55

Wtorek

Zajęcia logopedyczne

 

5.

0, III, V

p. Edyta Płoska

12:45-14:55

Środa

Zajęcia logopedyczne

 

6.

I-II

p. Hanna Różycka

11:55-12:40

Czwartek

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

7.

III

p. Hanna Różycka

12:45-13:30

Wtorek

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

8

IV

p. Hanna Różycka

12:45-13:30

Poniedziałek

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

9.

V

p. Hanna Różycka

12:45-13:30

Piątek

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

10.

VI

p. Hanna Różycka

13:35-14:20

Wtorek

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

11.

VI

p. Hanna Różycka

14:25-15:10

Poniedziałek

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

12.

I

p. Ewelina Kwiatkowska

 

11.55-12.40

Środa

Zajęcia wyrównawcze

13.

II

p. Urszula Wielczyk

 

12:45-13:30

Wtorek

Zajęcia wyrównawcze

14.

III

p. Justyna Rzewnicka

 

12:45-13:30

Piątek

Zajęcia wyrównawcze