Kalendarz roku szkolnego 2017/18

1

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

 

4 września 2017r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2017r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe.

15 - 28 stycznia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

29marca - 3 kwietnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

22 czerwca 2018r.
 (podstawa prawna: § 2 ust. 1  rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6

Ferie letnie.

 

23 czerwca – 31 sierpnia  2018r.                                                          (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4  rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr  46, poz. 432, z późn. zm.)