Dni wolne od zajęć dydaktycznych

L.p.

Data dodatkowych dni wolnych

Uwagi, uzasadnienie

1.

02.11.2017r.

(czwartek)

Zaduszki

2.

03.11.2017r.

(piątek)

Piątek po Zaduszkach

3.

02.05.2018r.

(środa)

Dzień Flagi RP

4.

04.05.2018r.

(piątek)

Piątek po 3 maja

5.

01.06.2018r.

(piątek)

Piątek po Bożym Ciele

 W dni wolne od zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy.