Dni wolne od zajęć dydaktycznych

L.p.

Data dodatkowych dni wolnych

Uwagi, uzasadnienie

1.

02.11.2017r.

(czwartek)

3.11.2017r.

(piątek)

Zaduszki

 

Piątek po Zaduszkach

3.

2.05.2018r.

(środa)

4.05.2018r.

(piątek)

Dzień Flagi RP

 

Piątek po 3 maja

6.

1.06.2018r.

(piątek)

                             Dzień Dziecka

Ponadto informujemy, że dodatkowo w dni wolne od zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy.