W ramach kontynuacji innowacji pedagogicznej ,,Jestem mistrzem pióra, czyli sprawnie wypowiadam się w piśmie’’
uczniowie klasy szóstej redagowali teksty na określony temat. Również podczas nauki zdalnej wspólnie tworzyli wypracowania na lekcjach oraz samodzielnie tworzyli teksty literackie. Zapraszamy do zapoznania się z pracami szóstoklasistów.

List oficjalny
Opowiadanie twórcze na podstwie baśni
Sprawozdanie z filmu

 

W roku szklonym 2020/2021 w naszej szkole wdrażana będzie innowacja pedagogiczna- „Z tęczą w plecaku”. Rozwiązanie innowacyjne zakłada wprowadzenie „kolorowych tygodni”, oraz pracę edukacyjną wokół poszczególnych kolorów z uwzględnieniem różnych obszarów aktywności dziecka (edukacja polonistyczna, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe). Niewątpliwą wartością innowacji „Z tęczą w plecaku” jest tworzenie sytuacji edukacyjnych wokół wielu najwybitniejszych malarzy polskich i europejskich (P.Picasso, Vincet van Gogh, C.Monet, Rafael, S.I. Witkiewicz, J. Fałat i inni) oraz ukierunkowanie zainteresowań ucznia na poznawanie wartości dzieł plastycznych i kształcenie przyszłego świadomego odbiorcy dzieła plastycznego.

redakcja: Aleksandra Majk

Galeria zdjęć