Galeria zdjęć

Zakres innowacji:
Innowacja ma na celu wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Podczas jej realizacji zostanie przeszkolona grupa uczniów, która następnie będzie szkoliła osoby z pozostałych klas. Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: działania praktyczne.

Cel główny:    

 • upowszechnienie wśród dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
 • zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • wykształcenie umiejętności właściwego powiadamiania służb ratunkowych.
 • wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo innych.
 • kształtowanie postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym.


Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • poznanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa
 • poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • nabycie umiejętności wzywania służb ratunkowych oraz prawidłowego przeprowadzania rozmowy z dyspozytorem
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu
 • kształtowanie umiejętności właściwego reagowania wobec osób poszkodowanych
 • kształtowanie gotowości niesienia pomocy innym.

Autorzy:
Elżbieta Dawid
Dorota Zaniewska
Krzysztof Gawrych

Zakres innowacji:
Innowacja „Podwodny świat” jest odpowiedzią zespołu na popularyzację wiedzy biologicznej i przyrodniczej a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. Jest również doskonałą formą zagospodarowania holu głównego w nowo powstałym łączniku w Szkole Podstawowej w Białobieli. Akwarium jest przepiękną ozdobą, cieszy oko nie tylko dzieci ale i dorosłych, nauczycieli, rodziców i gości. Wiedząc jak dobry wpływa mają zwierzęta, w tym ryby, na zachowanie dzieci postanowiliśmy sprawić niespodziankę uczniom. Dzieci obserwując to, co dzieje się w pięknie wyeksponowanym akwarium, wyciszają się oraz rozładowują nadmiar emocji. Innowacja skierowana jest do uczniów oddziałów 0-VIII. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: wdrożenie pracy metodami aktywizującymi oraz praktycznego działania

Cel główny:     
- popularyzacja wiedzy biologicznej i przyrodniczej w szkole
- obserwacja życia roślin i zwierząt

Cele szczegółowe:
- zachęcanie do poszerzania wiedzy na temat akwarystyki
- przyswajanie elementarnych wiadomości o środowisku wodnym
- kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody
- wyrabianie poczucia estetyki
- rozwijanie wyobraźni podczas obserwacji świata podwodnego
- kształtowanie u uczniów systematyczności, obowiązkowości i kreatywności
- budzenie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy
- pozytywne wpływanie na układ nerwowy oraz psychikę, działanie wyciszające i uspokajające

Autorzy:
Anna Żebrowska (nauczyciel  biologii i wych. fiz.)
Beata Korzeniecka (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
Aleksandra Majk (nauczyciel wychowania przedszkolnego)
Ewelina Stupska (nauczyciel współorganizujący proces kształcenia)

Galeria zdjęć