Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI I KONSULTACJE INDYWIDUALNE, SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS I NAUCZYCIELI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI

Lp.

Termin

Godzina

Uwagi

1.

13.09.2017r.

/środa/

 

18.00

Zebranie ogólne klas 0 – VII z wychowawcą

2.

12.10.2017r.

/czwartek/

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje z wychowawcą

3.

16.11.2017r.

/czwartek/

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje z wychowawcą

4.

7.12.2017r.

/czwartek/

17:00

Zebranie ogólne z wychowawcą

za I okres roku szkolnego 2017/2018

- Przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w statucie szkoły

5.

11.01.2018r.

/czwartek/

17.00

Zebranie semestralne -zapoznanie z przewidywanymi ocenami za I okres

6.

8.03.2018r.

/czwartek/

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje z wychowawcą

7.

12.04.2018r.

/czwartek/

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje z wychowawcą

8.

17.05.2017r.

/czwartek/

17.00

Zebranie klas 0-VII 

-Wstępna informacja o rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych

-Przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły

- Podsumowanie realizacji planu pracy wychowawcy klasowego