Skład Rady Rodzicó w roku szkolnym 2018/2019

ZARZĄD:
Przewodniczący: Paweł Parzychowski
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Piotrowska
Sekretarz: Klaudia Niksa
Skarbnik: Robert Tercjak

Komisja rewizyjna:
Członek: Kinga Dumała
Członek: Anna Lenkiewicz
Członek: Justyna Szczerbicka
Członek: Agnieszka Dzięgielewska
Członek: Aneta Duszak