ZARZĄD:
Przewodniczący: Paweł Parzychowski
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Piotrowska
Sekretarz: Katarzyna Półtorak
Skarbnik: Monika Garbalińska


Komisja rewizyjna:
Członek: Renata Mąka
Członek: Agnieszka Dzięgielewska
Członek: Dorota Grala
Członek: Kinga Brzozowska
Członek: Dorota Ambroziak