ZARZĄD:
Przewodniczący: Parzychowski Paweł
Zastępca przewodniczącego: Garbalińska Monika
Sekretarz: Grzyb Beata
Skarbnik: Półtorak Katarzyna

Komisja rewizyjna:
Członek: Ambroziak Dorota
Członek: Babiel Iwona
Członek: Białczak Anna
Członek: Brzozowska Kinga
Członek: Piotrowska Magdalena
Członek: Ruszkowska Marzena