ZARZĄD:
Przewodnicząca: Olga Garwarska
Zastępca przewodniczącej: Anna Chaberek
Sekretarz: Marta Bogucewicz
Skarbnik: Natalia Murach

Komisja rewizyjna:
Członek: Katarzyna Olech
Członek: Klaudia Niksa
Członek: Justyna Trzeciak -Samluk
Członek: Kinga Brzozowska
Członek: Monika Piersa