ZARZĄD:
Przewodniczący: Parzychowski Paweł
Zastępca przewodniczącego: Garbalińska Monika
Sekretarz: Półtorak Katarzyna
Skarbnik: Dzięgielewska Agneszka

Komisja rewizyjna:
Członek: Ruszkowska Marzena
Członek: Panuś Mariusz
Członek: Babiel Iwona
Członek: Salamuch Paulina
Członek: Piotrowska Magdalena
Członek: Lenkiewicz Anna