W dniu 28.11.2017 r. (wtorek) organizujemy w szkole dyskotekę  dla klas IV-VII w godzinach od 16:00 - 19:00.
Prosimy rodziców o opiekę nad dziećmi w drodze do szkoły i ze szkoły w tym dniu.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.

 

L.p.

Data  dodatkowych dni wolnych

Uwagi, uzasadnienie

1.

02.11.2018r.

(piątek)

Zaduszki

 

2.

15.04.2019r

(poniedziałek)

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

3.

16.04.2019r.

(wtorek)

4.

17.04.2019r.

(środa)

5.

29.04.2019r.

(poniedziałek)

Dzień wolny przed świętem majowym

6.

30.04.2019r.

(wtorek)

Dzień wolny przed  świętem majowym

7.

2.05.2019r.

               (czwartek)

Dzień Flagi RP

 

8.

03.06.2019r.

(poniedziałek)

                             Dzień Dziecka

/zajęcia rekreacyjno-sportowe

na terenie  szkoły, wycieczki/

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych, będą organizowane  dla uczniów zajęcia opiekuńcze i  świetlicowe .

 

DNI WOLNE OD PRACY I NAUKI

  • 1 listopada 2018 – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2018 – Święto Niepodległości
  • 25 grudnia 2018 – Boże Narodzenie
  • 26 grudnia 2018 – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia
  • 1 stycznia 2019 – Nowy Rok
  • 6 stycznia 2019 – Trzech Króli
  • 21 kwietnia 2019 – Wielkanoc
  • 22 kwietnia 2019 – Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja 2019 - Święto Pracy
  • 3 maja 2019 - Święto Konstytucji

 

Szanowni Rodzice, w naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego (rocznik  2011) oraz do klasy I (rocznik 2010).

Jednocześnie, w ramach posiadanych miejsc, na pisemny wniosek rodzica, dopuszcza się zapisy dzieci 5-letnich (rocznik 2012) do oddziału przedszkolnego.

Podania oraz regulamin rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły. Zapraszamy do składania wniosków.

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2016/2017 wraz z kompletem wymaganych dokumentów (m.in. potwierdzających dochody rodziny za miesiąc sierpień 2016 roku) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 roku. Dokumenty złożone po ustawowym terminie nie będą rozpatrywane.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto.

Wnioski składać należy w sekretariacie  szkoły.