ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI

Lp.

Termin

Godzina

Uwagi

1.

14.09.2011r.

17.30

 

2.

27.10.2011r.

17.00-18.00

Dzień otwarty

3.

30.11.2011r.

17.30

Zapoznanie rodziców z propozycją ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania za I semestr

4.

14-16.02.2012r.

14.02.2012r – kl. 0-III

15.02.2012r – kl. IV-V

16.02.2012r – kl. VI

Godzina zostanie podana przez wychowawców

 

5.

29.03.2012r.

17.00-18.00

Dzień otwarty

6.

26.04.2012r.

17.00-18.00

Dzień otwarty

7.

24.05.2012r.

17.00

Zebranie podsumowujące rok szkolny. Zapoznanie rodziców z propozycją ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania za II semestr

Najbliższy termin fluoryzacji to 12 maja 2011 roku, bardzo prosimy uczniów o przyniesienie szczoteczek.

Dożywianiem w szkole zajmuje się p. Danuta Korzeniecka. Współpracuje z firmami ,,Milknet” z Wyszkowa  i ,,Kugiel” z Ostrołęki oraz OPS w Lelisie i Olszewie – Borkach. Dożywianie uczniów w postaci gorącego posiłku  odbywa się bezpłatnie i odpłatnie. Bezpłatne na podstawie decyzji z OPS w Lelisie i odpłatne po uiszczeniu wpłaty /obecnie 2 zł/ za każdy dzień w których odbywają się zajęcia. Wpłaty przyjmowane są do 18 dnia każdego miesiąca przez wychowawców.

Szkoła Podstawowa w Białobieli

Tel./29/760 69 58

e-mail spbialobiel@vp.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobieli prosi o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w dniach od 1.02.2011r. rodziców dzieci urodzonych w 2006 i 2005 roku zainteresowanych uczęszczaniem w roku szkolnym 2011/2012 do przedszkola („0”) lub klasy I.

Informujemy, że w myśl nowej podstawy programowej dzieci urodzone w 2006 roku mają obowiązek realizowania nauczania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2011/2012.

Dzieci urodzone w roku 2005 mogą na wniosek Rodziców rozpocząć naukę w klasie I w roku szkolnym 2011/2012, pod warunkiem, że były objęte w bieżącym roku szkolnym edukacją przedszkolną lub powtórnie mogą realizować edukację przedszkolną w klasie „0”

Przypominamy również Rodzicom dzieci, które należą do obwodu Szkoły Podstawowej w Białobieli o obowiązku poinformowania szkoły, w którym przedszkolu lub szkole dziecko będzie realizowało obowiązek przedszkolny lub szkolny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o dostarczenie  informacji zwrotnej do sekretariatu szkoły.