Dożywianiem w szkole zajmuje się p. Danuta Korzeniecka. Współpracuje z firmami ,,Milknet” z Wyszkowa  i ,,Kugiel” z Ostrołęki oraz OPS w Lelisie i Olszewie – Borkach. Dożywianie uczniów w postaci gorącego posiłku  odbywa się bezpłatnie i odpłatnie. Bezpłatne na podstawie decyzji z OPS w Lelisie i odpłatne po uiszczeniu wpłaty /obecnie 2 zł/ za każdy dzień w których odbywają się zajęcia. Wpłaty przyjmowane są do 18 dnia każdego miesiąca przez wychowawców. Odbywa się to drogą cateringową. Szkoła uczestniczy w programie ,,Szklanka mleka” i  w mechanizmie ,,Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”. Deklaracje przystąpienia do programu przez uczniów są składane w miesiącach maj lub czerwiec. Druki do pobrania na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły. Uczniowie przez 3 dni w tygodniu otrzymują mleko smakowe za dopłatą /21 gr./ za sztukę, ewentualnie białe bezpłatnie. Wpłaty przyjmowane są do 18 dnia każdego miesiąca przez wychowawców.