Informacja

W dniu 28.11.2017 r. (wtorek) organizujemy w szkole dyskotekę  dla klas IV-VII w godzinach od 16:00 - 19:00.
Prosimy rodziców o opiekę nad dziećmi w drodze do szkoły i ze szkoły w tym dniu.

Plan fluoryzacji w roku szkolnym 2017/2018

 

Dni wolne od zajęć

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW W SPRAWIE

DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

L.p.

Data dodatkowych dni wolnych

Uwagi, uzasadnienie

1.

02.11.2017r.

(czwartek)

3.11.2017r.

(piątek)

Zaduszki

 

Piątek po Zaduszkach

3.

2.05.2018r.

(środa)

4.05.2018r.

(piątek)

Dzień Flagi RP

 

Piątek po 3 maja

6.

1.06.2018r.

(piątek)

                             Dzień Dziecka

Ponadto informujemy, że dodatkowo w dni wolne od zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18

Szanowni Rodzice, w naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego (rocznik  2011) oraz do klasy I (rocznik 2010).

Jednocześnie, w ramach posiadanych miejsc, na pisemny wniosek rodzica, dopuszcza się zapisy dzieci 5-letnich (rocznik 2012) do oddziału przedszkolnego.

Podania oraz regulamin rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły. Zapraszamy do składania wniosków.

MEN

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2016/2017 wraz z kompletem wymaganych dokumentów (m.in. potwierdzających dochody rodziny za miesiąc sierpień 2016 roku) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 roku. Dokumenty złożone po ustawowym terminie nie będą rozpatrywane.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto.

Wnioski składać należy w sekretariacie  szkoły.