Informacja

W dniu 28.11.2017 r. (wtorek) organizujemy w szkole dyskotekę  dla klas IV-VII w godzinach od 16:00 - 19:00.
Prosimy rodziców o opiekę nad dziećmi w drodze do szkoły i ze szkoły w tym dniu.

Plan fluoryzacji w roku szkolnym 2017/2018

 

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

L.p.

Data dodatkowych dni wolnych

Uwagi, uzasadnienie

1.

02.11.2017r.

(czwartek)

Zaduszki

2.

03.11.2017r.

(piątek)

Piątek po Zaduszkach

3.

02.05.2018r.

(środa)

Dzień Flagi RP

4.

04.05.2018r.

(piątek)

Piątek po 3 maja

5.

01.06.2018r.

(piątek)

Piątek po Bożym Ciele

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18

Szanowni Rodzice, w naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego (rocznik  2011) oraz do klasy I (rocznik 2010).

Jednocześnie, w ramach posiadanych miejsc, na pisemny wniosek rodzica, dopuszcza się zapisy dzieci 5-letnich (rocznik 2012) do oddziału przedszkolnego.

Podania oraz regulamin rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły. Zapraszamy do składania wniosków.

MEN

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2016/2017 wraz z kompletem wymaganych dokumentów (m.in. potwierdzających dochody rodziny za miesiąc sierpień 2016 roku) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 roku. Dokumenty złożone po ustawowym terminie nie będą rozpatrywane.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto.

Wnioski składać należy w sekretariacie  szkoły.