Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole. Co roku uchwalany jest Regulamin działalności Rady Rodziców. Każdego roku w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Celem Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Zajmuje się występowaniem do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, uchwalaniem w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, opiniowaniem projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli, gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy. Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in na:

  • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących  udział w konkursach
  • Bale karnawałowe
  • Słodycze i dekoracje na bale
  • Pomoce dydaktyczne
  • Nagrody dla wybitnych uczniów dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
  • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
  • Książki pamiątkowe dla uczniów kończących szkołę
  • Wydatki okolicznościowe

 

 

Na przestrzeni minionych lat w z zaangażowaniem

w Radzie Rodziców pracowali:

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZARZĄD:
Przewodnicząca: Olga Garwarska
Zastępca przewodniczącej: Anna Chaberek
Sekretarz: Marta Bogucewicz
Skarbnik: Natalia Murach

Komisja rewizyjna:
Członek: Katarzyna Olech
Członek: Klaudia Niksa
Członek: Justyna Trzeciak -Samluk
Członek: Kinga Brzozowska
Członek: Monika Piersa

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZARZĄD:
Przewodniczący: Parzychowski Paweł
Zastępca przewodniczącego: Garbalińska Monika
Sekretarz: Grzyb Beata
Skarbnik: Półtorak Katarzyna

Komisja rewizyjna:
Członek: Ambroziak Dorota
Członek: Babiel Iwona
Członek: Białczak Anna
Członek: Brzozowska Kinga
Członek: Piotrowska Magdalena
Członek: Ruszkowska Marzena

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZARZĄD:
Przewodniczący: Paweł Parzychowski
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Piotrowska
Sekretarz: Katarzyna Półtorak
Skarbnik: Monika Garbalińska

Komisja rewizyjna:
Członek: Renata Mąka
Członek: Agnieszka Dzięgielewska
Członek: Dorota Grala
Członek: Kinga Brzozowska
Członek: Dorota Ambroziak

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ZARZĄD:
Przewodniczący: Paweł Parzychowski
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Piotrowska
Sekretarz: Klaudia Niksa
Skarbnik: Robert Tercjak

Komisja rewizyjna:
Członek: Kinga Dumała
Członek: Anna Lenkiewicz
Członek: Justyna Szczerbicka
Członek: Agnieszka Dzięgielewska
Członek: Aneta Duszak

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Prezydium
Przewodniczący: Paweł Parzychowski
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Piotrowska
Sekretarz: Monika Garbalińska
Skarbnik: Iwona Babiel
Członek: Aneta Duszak


Komisja rewizyjna:
Członek: Anna Salamucha
Członek: Monika Marias
Członek: Anna Pijanowska

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zarząd

Przewodnicząca: Ilona Kowalska

Zastępca przewodniczącej: Paweł Parzychowski

Sekretarz: Magdalena Piotrowska

Skarbnik: Julita Jakubiak

Komisja rewizyjna:

Członek: Edyta Kurpiewska

Członek: Anna Salamucha

Członek: Aneta Duszak

 

 

 

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Zarząd

Przewodniczący: Radosław Marias

Zastępca przewodniczącego: Dominik Białobrzeski

Sekretarz: Edyta Kurpiewska

Skarbnik: Ilona Kowalska

Komisja rewizyjna:

Członek: Marta Pawelczyk

Członek: Monika Wojtylak

Członek: Hanna Trzaska

Członek: Anna Salamucha

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

arząd

Przewodnicząca: Ewa Parzychowska

Zastępca przewodniczącej: Dominik Białobrzeski

Sekretarz: Magdalena Piotrowska

Skarbnik: Danuta Murach

Komisja rewizyjna:

Członek: Beata Lenkiewicz

Członek: Emilia Mikulska

Członek: Anna Przybyła

Członek: Alicja Salamucha

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Zarząd

Przewodnicząca: Beata Koźlarzewska

Zastępca przewodniczącej: Dominik Białobrzeski

Sekretarz: Renata Budniak

Skarbnik: Ewa Parzychowska

Komisja rewizyjna:

Członek: Aneta Chełstowska

Członek: Beata Lenkiewicz

Członek: Magdalena Piotrowska

Członek: Hanna Trzaska

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Zarząd

Przewodnicząca: Beata Koźlarzewska

Zastępca przewodniczącej: Julita Jakubiak

Sekretarz: Beata Lenkiewicz

Skarbnik: Danuta Murach

Komisja rewizyjna:

Członek: Anna Sieruta

Członek: Magdalena Piotrowska

Członek: Renata Budniak

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

Zarząd

Przewodnicząca: Beata Koźlarzewska

Zastępca przewodniczącej: Marzena Ruszkowska

Sekretarz: Beata Korzeniecka

Skarbnik: Danuta Murach

Komisja rewizyjna:

Członek: Joanna Brzozowska

Członek: Anna Kowalska

Członek: Julita Jakubiak

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

Zarząd

Przewodnicząca- Beata Koźlarzewska

Zastępca  przewodniczącej- Marzena Ruszkowska

Sekretarz –Beata Lenkiewicz

Skarbnik –Danuta Murach

Komisja rewizyjna:

członek –Agnieszka Olszewska

członek- Ewa Abramczyk

członek –Edyta Grala

członek –Barbara Szyszka

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

Zarząd

Przewodnicząca-Barbara Szyszka

Zastępca  przewodniczącej- Urszula Kaliszewska

Sekretarz –Marzena Ruszkowska

Skarbnik –Julita Jakubiak

Komisja rewizyjna:

członek –Anna Sieruta

członek-Małgorzata Mączyńska

członek –Danuta Kaczyńska

członek –Agnieszka Olszewska

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

 

Zarząd

Przewodnicząca-Monika Chełstowska

Zastępca  przewodniczącej- Katarzyna Kur

Sekretarz –Marzena Ruszkowska

Skarbnik –Ewa Abramczyk

Komisja rewizyjna:

członek –Anna Sieruta

członek-Grażyna Niedźwiecka

członek –Barbara Szyszka

członek –Agnieszka Olszewska