Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2018/2019 wraz z kompletem wymaganych dokumentów (m.in. potwierdzających dochody rodziny za miesiąc sierpień 2018 roku) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2018 roku. Dokumenty złożone po ustawowym terminie nie będą rozpatrywane.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto.
Wnioski należy składać w sekretariacie  szkoły.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Białobieli

Wykaz podręczników w formacie PDF

Bezpieczny Internet

W dniach 13-17 listopada wychowawcy klas przeprowadzili wśród uczniów naszej szkoły zajęcia związane z bezpieczeństwem w Internecie w ramach programu „3…2…1…Internet!”.  Zajęcia te polegały na pracy grupowej uczniów, przeplatanej projekcją kreskówek poświęconych różnym formom internetowych zagrożeń.  Mamy nadzieję, że przyczynią się one do lepszego zrozumienia przez dzieci zagrożeń związanych z nieodpowiednim korzystaniem z Internetu i skutecznie im zapobiegną.

Coraz bliżej święta …

W ramach przygotowań do Świąt Wielkanocnych uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach etnograficznych poprowadzonych przez wybitną twórczynię ludową - panią Czesławę Kaczyńską. Artystka przybliżyła nam tradycje i zwyczaje związane z okresem świątecznym panujące na Kurpiowszczyźnie. Pokazała tajniki kręcenia bibuły i różne sposoby wykonywania kwiatków, i listków. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom wszyscy wykonali przepiękne wielkanocne palemki.

red. Beata Modzelewska

Spotkanie z wychowawcami

Serdecznie zapraszamy Rodziców w dniu 12.10.2017 r. o godzinie 17:00 na indywidualne konsultacje z wychowawcami.