Bezpieczny Internet

W dniach 13-17 listopada wychowawcy klas przeprowadzili wśród uczniów naszej szkoły zajęcia związane z bezpieczeństwem w Internecie w ramach programu „3…2…1…Internet!”.  Zajęcia te polegały na pracy grupowej uczniów, przeplatanej projekcją kreskówek poświęconych różnym formom internetowych zagrożeń.  Mamy nadzieję, że przyczynią się one do lepszego zrozumienia przez dzieci zagrożeń związanych z nieodpowiednim korzystaniem z Internetu i skutecznie im zapobiegną.

Spotkanie z wychowawcami

Serdecznie zapraszamy Rodziców w dniu 12.10.2017 r. o godzinie 17:00 na indywidualne konsultacje z wychowawcami.

Byłaś Aniołkiem w naszych oczach...

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

We wtorek 26 września 2017r, w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Kampania wyborcza trwała tydzień czasu, a kandydaci stosowali różne taktyki przekonywania do tego aby oddać na nich głos. Najpopularniejsze były indywidualne rozmowy z wyborcami oraz plakaty. Wybory były tajne i powszechne przeprowadzane według ordynacji wyborczej, w których mogli uczestniczyć uczniowie klas IV- VII. Oddano 60 głosów, wszystkie były ważne. Na listach wyborczych było 12 nazwisk, więc wybór był bardzo trudny. Najwięcej głosów zdobyła Maria Budniak z klasy VI. Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli też: Szymon Jakubiak, Karol Gudelski, Alicja Grzyb, Weronika Marias, Weronika Przybyła, Bartosz Jakubiak, Sebastian Bałdyga, Eliza Pietruczuk oraz gospodarze klasowi z klasy V i IV czyli Olga Żarnoch i Maciej Stachelek.
Samorząd od razu wziął się do pracy i na pierwszym zebraniu które odbyło się 28.09.17r wybrał spośród siebie w głosowaniu jawnym przewodniczącego, zastępcę, skarbnika oraz sekretarza:
Przewodnicząca samorządu uczniowskiego: Maria Budniak
Zastępca Przewodniczącego: Weronika Marias
Skarbnik: Weronika Przybyła
Sekretarz: Karol Gudelski
Mamy nadzieję, iż wybrane osoby podołają wymaganiom swoich wyborców i będą dzielnie sprawować władzę uczniowską w Szkole Podstawowej w Białobieli w roku szkolnym 2017/2018.

Zapraszamy na dyskotekę

Samorząd uczniowski zaprasza wszystkich uczniów klas I-VI na dyskotekę, która odbędzie się w najbliższy czwartek- 07.05.2015r. Uczniowie klas I-III zaczynają zabawę o godz. 16.00 i kończą o godz. 18.00. Natomiast uczniowie klas IV-VI o godzinie 17.00 i kończą o godzinie 20.00. Do zobaczenia!