Kolejny sukces naszych poetek

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Rzeki Wisły. W związku z tym Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zorganizowała konkurs literacki „Wisła – królowa polskich rzek”. Konkurs był  adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjów z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego Zadaniem uczestników było samodzielne wymyślenie i napisanie wiersza o Wiśle. Nasi młodzi poeci podjęli wyzwanie i napisali piękne wiersze. Tego samego zdania była komisja konkursowa, ponieważ wśród laureatów były aż trzy osoby z naszej szkoły. Oto one:

I miejsce – Alicja Duszak kl. V

II miejsce – Julita Pietruczuk kl. VI

Wyróżnienie – Maria Budniak kl. V

Wszystkim serdecznie gratuluję, życzę kolejnych sukcesów i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach.

Hanna Murach

Przestań pytać, zacznij dużo książek czytać!

Uczniowie klasy I w dniu 10 marca poznali tajemnicę książki. Wszystko działo się podczas lekcji bibliotecznej, która uświadomiła dzieciom jak ważna jest umiejętność czytania. Dzieci poznały również historię powstania książki, zasady korzystania z zasobów szkolnej biblioteki oraz to jak o książkę dbać należy. Tak przygotowani mogą śmiało stać się molami książkowymi oraz nazywać się pełnoprawnymi członkami biblioteki.

Małgorzata Koślik

Konkurs "Mistrz tempa i techniki czytania"

Rok 2016 był poświęcony twórczości Henryka Sienkiewicza. Dlatego w grudniu w naszej szkole odbył się konkurs "Mistrz tempa i techniki czytania", aby zachęcić uczniów  klas V-VI do dbałości o piękno języka ojczystego oraz przeczytania książek tego wybitnego pisarza, znajdujących się w szkolnej bibliotece.

Komisja konkursowa przyznała nagrody rzeczowe i dyplomy za udział - Alicji Grzyb z klasy V oraz Karolinie Pędzich z klasy IV.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

redakcja : Ewa Puka

Konkurs ,,Poznajemy baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpsiami”

Dnia 15 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół w Wykrocie odbył się konkurs przeznaczony dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna w składzie: Magdalena Mikulak, Karolna Pędzich, Igor Dumała i Szymon Grzyb.

Czwartoklasiści musieli wykazać się znajomością : słownictwa gwarowego, legend i baśni kurpiowskich, a także rekwizytów. Ponadto w czasie trwania konkursu każda drużyna wykonywała pracę plastyczną, przedstawiającą  wylosowaną  legendę oraz odegrała scenkę.

Pomimo, iż uczniowie naszej szkole wykazali się ogromną wiedzą, a także talentem plastycznym i aktorskim, nie udało im się zająć miejsca na podium. Za udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy!

redakcja: Ewa Puka

„A to Polska właśnie…”

Pod takim hasłem w listopadzie w bibliotece szkolnej, w związku z nadchodzącym Świętem Niepodległości zorganizowano konkurs plastyczny. Jego celem była popularyzacja i wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt państwowych. Prace były bardzo różnorodne, jednak  komisja orzekła, że najciekawszy projekt przygotowała Patrycja Tercjak, uczennica kl. VI. Wyróżnienie zdobyła Julita Pietruczuk również z kl. VI. Pozostałe osoby zostały nagrodzone za udział w konkursie. Gratuluję!

redakcja: Hanna Murach

Konkurs „Moja wymarzona biblioteka” rozstrzygnięty

W październiku w bibliotece szkolnej zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „Moja wymarzona biblioteka”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III. Wszystkie pomysły na bibliotekę przyszłości były naprawdę bardzo ciekawe. Komisja konkursowa musiała jednak wybrać ten najlepszy. Jego autorką jest Sylwia Salamucha z kl. I. Wyróżnienia otrzymali: Patrycja Przybyła z kl. III, Wiktoria Tercjak z kl. II, Krzysztof Bandzul z kl. II i Anna Lenkiewicz z kl. II. Wszystkim laureatom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

redakcja: Hanna Murach