Spotkanie profilaktyczne

Dlaczego warto się uczyć? Czym kierować się w życiu, aby prawidłowo budować relacje z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami? To pytania, które uczniowie zadają sobie każdego dnia. Postanowiliśmy pomóc im znaleźć właściwą odpowiedź. W tym celu 7 listopada zostało przeprowadzone spotkanie profilaktyczne dla uczniów kl. IV-VII. Dzięki życzliwości rodzica p. Dominika Białobrzeskiego, do realizacji zagadnień programu wychowawczo-profilaktycznego udało się zaprosić wieloletniego wychowawcę w Zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich w Laskowcu p. Sławomira Walczuka. Uczniowie dowiedzieli się również jak wygląda praca wychowawcy w tego typu placówce, oraz na czym polega odpowiedzialność karna nieletnich.
Był to bardzo cenny dla nas wszystkich czas, za który serdecznie dziękujemy!

Red. Małgorzata Koślik